Veranderingen ISO

Samenvatting belangrijke veranderingen nieuwe ISO

Belangrijke veranderingen in de nieuwe editie van de op de HLS-gebaseerde ISO-normen zijn:

  • Het bepalen van de context van de organisatie maakt een effectievere implementatie van het KAM-managementsysteem mogelijk.
  • Er is een grotere nadruk op het managen van processen om geplande resultaten te bereiken.
  • Compatibiliteit met de strategische richting.
  • Integratie van het KAM-managementsysteem in de businessprocessen.
  • Het bepalen van risico’s en kansen vergroot de effectiviteit van het KAM-managementsysteem.
  • Verandermanagement krijgt meer aandacht om te benadrukken dat het KAM-managementsysteem op een planmatige manier wordt ingevoerd.
  • Kennis binnen de organisatie wordt als begrip geïntroduceerd om ervoor te zorgen dat de benodigde kennis wordt vergaard en onderhouden.
  • Communicatie omvat nu ook externe communicatie.

Door het volgen van de high level structure (HLS) sluit ISO 9001 nog beter aan op ISO 14001 voor milieumanagement en de nieuwe ISO 45001 voor arbomanagement die in 2018 verschijnt. Het risk-based denken is in lijn met ISO 31000 Risicomanagement – Principes en richtlijnen. Met deze herziening is dus een belangrijke stap gezet naar KAM-management op maat voor organisaties en waarmee meerdere aspecten van bedrijfsvoering integraal kunnen worden gemanaged.