Planning en PDCA

Welke risico’s en kansen zijn er voor de organisatie? Op basis van de contextanalyse? Op basis van de (veranderende) eisen, wensen en verwachtingen van de stakeholders? En hoe kunnen we dit vertalen naar de juiste acties en beheersmaatregelen?

Bij planning gaat het volgens de high level structure (HLS) om het vaststellen van deze risico’s en kansen. Om daarna de KAM-doelstellingen, de gewenste resultaten, vast te stellen en dit vertalen naar geplande acties en beheersmaatregelen. Zodat de kansen worden benut en de risico’s worden beheerst.

Veel meer dan in de voorgaande generaties ISO-normen, ligt met HLS de focus op doelstellingen die de klanttevredenheid verhogen. En op het monitoren, communiceren en up-to-date houden van die doelstellingen. De PDCA-cyclus (plan do check act) met een PDCA-actielijst is een effectief hulpmiddel om hierbij vast te stellen wat er moet worden gedaan, met welke middelen, wie er verantwoordelijk is, wanneer het klaar is en hoe er wordt geëvalueerd.

Organisaties worden hiermee aangezet om zich steeds meer aan te passen aan veranderende omstandigheden. Door veranderingen te plannen, de kennis binnen de organisatie op peil te houden in het kader van de veranderende behoeften en trends, en door wijzigingen in het bedrijf gepland en beheerst door te voeren.

Meer weten over PDCA en hoe een PDCA-actielijst bijdraagt aan het plannen en bereiken van doelen, om kansen te benutten en risico’s te beheersen? Een voorbeeld van een PDCA-actielijst met een toelichting op het gebruik ervan vind je hier.