Ondersteuning

Welke middelen zijn nodig om het KAM-managementsysteem in te kunnen richten, te onderhouden en continu te verbeteren? Welke personen, met welke competenties? Welke infrastructuur hebben we nodig? Wat voor soort omgeving is gewenst? Welke monitoring- en meetmiddelen zijn er? Met wie gaan we communiceren (intern en extern), wat, wanneer en hoe? En wat voor gedocumenteerde informatie hebben we nodig? Allemaal vragen die betrekking hebben op het aandachtsgebied ondersteuning in het kader van de HLS.

Het bewustzijn van medewerkers krijgt in de nieuwe generatie ISO-normen extra aandacht. Net als het op peil houden en beschikbaar stellen van kennis in de organisatie, in de mate waarin dit nodig is, en in lijn met de veranderende behoeften en trends in de context van de organisatie.

Het woord procedure komt niet meer voor in de nieuwe generatie ISO-normen. In plaats daarvan worden er eisen gesteld aan gedocumenteerde informatie. De nadruk ligt in de HLS veel meer op de relevantie van informatie voor het goed functioneren van het bedrijf, en veel minder op de vorm (procedures) waarin die informatie wordt vastgelegd. Voor zover noodzakelijk moeten processen worden gedocumenteerd. Dit kan nog steeds op papier in de vorm van procesbeschrijvingen met flowcharts. Maar kan ook elektronisch. Wel zijn er strengere eisen voor het creƫren en actualiseren van de gedocumenteerde informatie (zoals duidelijkheid over het format (bijvoorbeeld in geschreven tekst, software of afbeeldingen) en soort media (papier of elektronisch) en over de beoordeling en goedkeuring van geschiktheid en toereikendheid). Bij de beheersing van deze gedocumenteerde informatie wordt nu expliciet eisen gesteld aan vertrouwelijkheid, integriteit en toegang.